תיקיית בסיס, מרדף אהבה גורלי, אלקוט, לואיזה מאי
שם המחבר: אלקוט, לואיזה מאי
כותר: מרדף אהבה גורלי
מספר הכותר: 80020499
משפט אחריות: לואיזה מיי אלקוט ; מאנגלית - עמוס כרמל
אלק
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל