תיקיית בסיס, רק בשביל מילי, שם-טוב, תמי
שם המחבר: שם-טוב, תמי
כותר: רק בשביל מילי
מספר הכותר: 80020498
משפט אחריות: תמי שם-טוב ; איורים - כריסטינה קדמון
שם-ט
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: קריאת-עשרה הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל