תיקיית בסיס, *ה*מיפלצת מים-המלח, רון-פדר, גלילה
שם המחבר: רון-פדר, גלילה
כותר: *ה*מיפלצת מים-המלח
מספר הכותר: 80020493
משפט אחריות: גלילה רון-פדר-עמית ; ציורים - שרה בת-אור
רונ
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: כסח מספר כרך: 23 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל