תיקיית בסיס, יפי של ספורים,
כותר: יפי של ספורים
מספר הכותר: 80020480
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל