תיקיית בסיס, טולוז-לוטרק, ונציה, מיק
שם המחבר: ונציה, מיק
כותר: טולוז-לוטרק
מספר הכותר: 80020474
משפט אחריות: כתב ואיר מייק ונציה ; מאנגלית - שרי גוטמן
.4759
(ונצ)
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

מילות מפתח:   אימפרסיוניזם (אמנות) ,   טולוז-לוטרק, אנרי דה ,   ילדים ונוער (אוכלוסיית יעד) ,   ציירים ,   צרפת
סדרות:
סדרה 1: פגישה ראשונה עם גדולי האמנים בעולם הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל