תיקיית בסיס, ואן גוך, ונציה, מיק
שם המחבר: ונציה, מיק
כותר: ואן גוך
מספר הכותר: 80020473
משפט אחריות: כתב ואיר מייק ונציה ; מאנגלית - אילת כץ
.2.949759
(ונצ)
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

מילות מפתח:   גוך, וינסנט ון
סדרות:
סדרה 1: פגישה ראשונה עם גדולי האמנים בעולם הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל