תיקיית בסיס, ניבון עברי חדש : מטבעות - לשון, פירושיהם ומקורותיהם, כהן, טוביה
שם המחבר: כהן, טוביה
כותר: ניבון עברי חדש : מטבעות - לשון, פירושיהם ומקורותיהם
מספר הכותר: 80020472
משפט אחריות: טובה כהן ; ציורים - יורם נאמן
492.47
כהן
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל