תיקיית בסיס, לכסיקון עברי לניבים ולמטבעות-לשון: ניבים, פתגמים, אמרות עבריים וארמיים, מימרות, משלים, ביטויים, צירופי מלים, דפוסי לשון, לבנון, משה
שם המחבר: לבנון, משה
כותר: לכסיקון עברי לניבים ולמטבעות-לשון: ניבים, פתגמים, אמרות עבריים וארמיים, מימרות, משלים, ביטויים, צירופי מלים, דפוסי לשון
מספר הכותר: 80020471
492.43
לבנ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל