תיקיית בסיס, מגדיר חדש לצמחי ישראל, זוהרי, מיכאל
שם המחבר: זוהרי, מיכאל
כותר: מגדיר חדש לצמחי ישראל
מספר הכותר: 80020466
משפט אחריות: מאת מיכאל זהרי ; ערך והביא לדפוס דוד הלר
581.9(9)
זוה
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל