תיקיית בסיס, אגדות לקטנטנים : מאגדות הנס כריסטיאן אנדרסן לקטנטנים - ספורים שטוב לשמוע וקללקרוא, אנדרסן, הנס כריסטיאן
שם המחבר: אנדרסן, הנס כריסטיאן
כותר: אגדות לקטנטנים : מאגדות הנס כריסטיאן אנדרסן לקטנטנים - ספורים שטוב לשמוע וקללקרוא
מספר הכותר: 80020459
משפט אחריות: עברית - בינה אופק ; איורים - סטודיו כרמלי
אנד
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל