תיקיית בסיס, איסופוס : משלי העבד היווני, איסופוס
שם המחבר: איסופוס
מחבר נוסף ראשון: אופק, בינה, מתרגמת
כותר: איסופוס : משלי העבד היווני
מספר הכותר: 80020458
משפט אחריות: עברית - בינה אופק
איס
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל