תיקיית בסיס, *ה*שלג האחרון, שושני, אירית
שם המחבר: שושני, אירית
כותר: *ה*שלג האחרון
מספר הכותר: 80020455
משפט אחריות: אירית שושני ; איורים - שרית גרונדלנד
שוש
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: נעורים הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל