תיקיית בסיס, מעפילים מגיעים לחופי הארץ, רון-פדר, גלילה
שם המחבר: רון-פדר, גלילה
כותר: מעפילים מגיעים לחופי הארץ
מספר הכותר: 80020448
משפט אחריות: גלילה רון-פדר-עמית ; צירה - גליה ברנשטיין
רונ
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: מנהרת-הזמן מספר כרך: 4 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל