תיקיית בסיס, *ה*קציר, קיוסיק, ריצ'י טנקרסלי
שם המחבר: קיוסיק, ריצ'י טנקרסלי
כותר: *ה*קציר
מספר הכותר: 80020436
משפט אחריות: הפיכה לסדרה מאת ריצ'י טנקרסלי קיוסיק ; בוסס על המחזות לטלוויזיה מאת ג'וס וודון ; מאנגלית - איריס אהרונוביץ
קיו
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: באפי ציידת הערפדים מספר כרך: 1 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל