תיקיית בסיס, אל תאכלו את הבשר המיסתורי, סטון, תום ב
שם המחבר: סטון, תום ב
כותר: אל תאכלו את הבשר המיסתורי
מספר הכותר: 80020434
משפט אחריות: תום ב' סטון ; תירגמה - אורה מורג
סטו
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: פחד מוות מספר כרך: 1 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל