תיקיית בסיס, יש עכבר בבית, שניר, מיריק
שם המחבר: שניר, מיריק
כותר: יש עכבר בבית
מספר הכותר: 80020431
משפט אחריות: מיריק שניר ; איורים - דני קרמן
שני
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: פשוש הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל