תיקיית בסיס, הכישוף של מגדת העתידות, סטין, ר ל
שם המחבר: סטין, ר ל
כותר: הכישוף של מגדת העתידות
מספר הכותר: 80020418
משפט אחריות: ר' ל' סטיין ; תירגמה מאנגלית עפרה קין
סטי
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: מתים מפחד מספר כרך: 7 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל