תיקיית בסיס, מורה מחליפה, סטין, ר ל
שם המחבר: סטין, ר ל
כותר: מורה מחליפה
מספר הכותר: 80020417
משפט אחריות: ר' ל' סטיין ; תירגמה מאנגלית - עפרה קין
סטי
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: מתים מפחד מספר כרך: 2 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל