תיקיית בסיס, מאק התוקף, סטין, ר ל
שם המחבר: סטין, ר ל
כותר: מאק התוקף
מספר הכותר: 80020416
משפט אחריות: ר' ל' סטיין ; תרגמה מאנגלית עפרה קין
סטי
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: מתים מפחד מספר כרך: 3 הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל