תיקיית בסיס, 1939-1945 ילדים בשואה : ספר תחקיר על מיליון וחצי ילדים שניספו בשואה בשנים, וינברגר השישה, יעקב
שם המחבר: וינברגר השישה, יעקב
כותר: 1939-1945 ילדים בשואה : ספר תחקיר על מיליון וחצי ילדים שניספו בשואה בשנים
מספר הכותר: 6
משפט אחריות: יעקב ויינברגר השישה
933.47
וינ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל