תיקיית בסיס, על שלושה דברים-על גמילות חסדים,
כותר: על שלושה דברים-על גמילות חסדים
מספר הכותר: 31198
מספר עמודים: 332
מפתח (Index): כן
סוג
ע"י
תאריך
משקל