תיקיית בסיס, ..על שלושה דברים -ספורי מופת על התורה,
כותר: ..על שלושה דברים -ספורי מופת על התורה
מספר הכותר: 31197
מספר עמודים: 287
מפתח (Index): כן
סוג
ע"י
תאריך
משקל