תיקיית בסיס, ..על שלושה דברים -ספורי מופת על התורה,
כותר: ..על שלושה דברים -ספורי מופת על התורה
מספר הכותר: 31197
ספו
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי

סוג
ע"י
תאריך
משקל