תיקיית בסיס, ילדים גדלים בכפור, נבון, בתיה
כותר: ילדים גדלים בכפור
מספר הכותר: 31192
מקום הוצאה: בית שמשמוציא לאור: מייזליק ספריםמהדורה: ראשונה
משנה (עברית): תשע"אמשנה (לועזית): 2010
מספר עמודים: 329 ע'גובה - ס"מ: 24 ס"מ
מפתח (Index): כן
תקציר/הערות: מנוקד.
הערות: 07/02/2011 - #77
סוג
ע"י
תאריך
משקל