תיקיית בסיס, גם אני נוצר לשוני 2,
כותר: גם אני נוצר לשוני 2
מספר הכותר: 31188
מספר עמודים: 76
מפתח (Index): כן
סוג
ע"י
תאריך
משקל