תיקיית בסיס, גם אני נוצר לשוני 1,
כותר: גם אני נוצר לשוני 1
מספר הכותר: 31187
מספר עמודים: 86
מפתח (Index): כן
סוג
ע"י
תאריך
משקל