תיקיית בסיס, לקבל באהבה, טוקר, אסתר
כותר: לקבל באהבה
מספר הכותר: 31186
מקום הוצאה: קרית גתמוציא לאור: דני ספריםמהדורה: מחודשת
משנה (לועזית): [2010]
מספר עמודים: 106 ע'גובה - ס"מ: 24 ס"מ
סדרות:
סדרה 1: נערות בחברה הצגת פריטים בסדרה
מפתח (Index): כן
תקציר/הערות: מנוקד.
הערות: Y - SH קטלוג ראשי - #53
סוג
ע"י
תאריך
משקל