תיקיית בסיס, רוני ספורוני והתולעת המפתיעה ; רוני ספורוני ומטה הקסם, פוקס, מנוחה
כותר: רוני ספורוני והתולעת המפתיעה ; רוני ספורוני ומטה הקסם
מספר הכותר: 31181
מקום הוצאה: ירושליםמוציא לאור: קו לקומשנה (עברית): תשס"ח
משנה (לועזית): 2008
מספר עמודים: 113גובה - ס"מ: 25
סדרות:
סדרה 1: סיפורים על רוני סיפורוני הצגת פריטים בסדרה
מפתח (Index): כן
תקציר/הערות: "ספר ."2
סוג
ע"י
תאריך
משקל