תיקיית בסיס, שחרור : מבחר שירים, טברסקי-קסל, שירה
שם המחבר: טברסקי-קסל, שירה
כותר: שחרור : מבחר שירים
מספר הכותר: 2
משפט אחריות: שירה טברסקי-קסל
טבר
ש
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל