תיקיית בסיס, הצלף, מקנמרה גף
כותר: הצלף
מספר הכותר: 20
גובה - ס"מ: 21
מקור תרגום: מ - מקורמפתח (Index): כןמסת"ב (ISBN): 965-13-0169-4
סוג
ע"י
תאריך
משקל