תיקיית בסיס, ששה ספורי קיץ, יזהר, ס.
שם המחבר: יזהר, ס.
כותר: ששה ספורי קיץ
מספר הכותר: 15
משפט אחריות: ס. יזהר ; מצויירים בידי נעמי סמילנסקי
יזה
נ
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל