תיקיית בסיס, כשכולם הולכים; שירים, בן-יאיר, צפורה
שם המחבר: בן-יאיר, צפורה
כותר: כשכולם הולכים; שירים
מספר הכותר: 15538
משפט אחריות: [מאת] צפורה בן-יאיר (שחרור)
בן-י
ש
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל