תיקיית בסיס, כל הצבעים ההם; שירי ירושלים ושירים אחרים, ברתיני, ק אהרן
שם המחבר: ברתיני, ק אהרן
כותר: כל הצבעים ההם; שירי ירושלים ושירים אחרים
מספר הכותר: 15532
משפט אחריות: [מאת] ק"א ברתיני
ברת
ש
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל