תיקיית בסיס, בעקבות הרנסאנס והבארוק : שירים, זקס, אריה, מתרגם
שם המחבר: זקס, אריה, מתרגם
כותר: בעקבות הרנסאנס והבארוק : שירים
מספר הכותר: 15531
משפט אחריות: [תרגם] אריה זקס
בעק
ש
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל