תיקיית בסיס, שירים 1975-1977, בר כוכב, ישראל
שם המחבר: בר כוכב, ישראל
כותר: שירים 1975-1977
מספר הכותר: 15521
משפט אחריות: [מאת] ישראל בר כוכב (ברקובסקי)
בר-כ
ש
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל